I takt med att barnen blir äldre, blir även koordinationsförmågan bättre och man kan jobba mer med tekniska grunder. Naturligtvis fortsätter vi i de här klasserna med mycket lek, då dans ska vara kul! Barnen har hunnit fylla 5 år och klasserna är 45 min. långa.