Att dansa gör dig stark i både

​Kropp och Själ

Vi fortsätter med våra åtgärder, för att göra det så "Corona" säkert som möjligt.

Se nedan punkter;

* Caféterian hålls stängd

* Vi öppnar 30 min. innan första klassen startar och stänger 15 min. efter sista klassen slutar. 

* Dansar man i sal 1 (uppe) - går man in i entrén på "baksidan" och dansar man i sal 2  (nere) - går man in i entrén mittemot Ängskolan. 

* Medtag egen vattenflaska

* Byt om och duscha hemma 

* Endast en förälder/barn i barndanserna får följa med in och vänta utanför salarna. De äldre eleverna släpps av och hämtas utanför.

* Tvätta händerna och stanna hemma vid symtom 

Ska%25CC%2588rmavbild%25202020-06-04%252