top of page

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 Maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: I samband med ett kursköp på Danskompaniet i Mark samlar vi in uppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilka kurser du deltar i hos oss.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Danskompaniet i Mark värnar om den personliga integriteten och prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen, som lagras i vårt datasystem.

Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att kunna skicka faktura och annan information som kan uppstå gällande till valda kurs/kurser under terminens gång eller annat marknadsföringsmaterial gällande verksamheten som drivs av Danskompaniet i Mark.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Radering av personuppgifter kan ej ske under en termin där du har aktiva kurser.

bottom of page